Proff
Proff
Annonce
Annonce

BIOMAR A/S

CVR-nr37820318
AdresseMyl Erichsensvej 35, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.257.030-1.215.2221.303.6691.187.841
Vareforbrug1.135.15801.017.1381.103.224980.393
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste121.872-198.084200.445207.448
Personaleomkostninger-79.2760-81.167-81.6470
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-109.2760-108.516-112.332-107.561
Primært resultat12.700-89.56888.11399.887
Finansielle indtægter13.54607772.1361.926
Finansielle udgifter-6.0990-2.939-1.377-1.126
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-45.387019.78421.21612.207
Finansielle poster netto-37.940017.62221.97513.007
Ordinært resultat-2.546-107.190110.088112.894
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.546-107.190110.088112.894
Skat af årets resultat-3.3650-19.035-19.457-22.132
Årets resultat-5.911-88.15590.63190.762

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill7490000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver006041.7793.428
Immaterielle anlægsaktiver i alt74906041.7793.428
Grunde og bygninger38.000041.13324.94526.554
Andre anlæg og driftsmidler148.3150169.20689.77370.475
Øvrige materielle anlægsaktiver1.8950128102.22740.132
Materielle anlægsaktiver i alt188.2100210.467216.945137.161
Kapitalandele69.425067.95562.32937.052
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt69.425067.95562.32937.052
Anlægsaktiver i alt258.3840279.026281.053177.641
Varebeholdninger186.440087.611109.59090.572
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser61.8040000
Tilgodehavender hos nærtstående parter74.7720000
Andre tilgodehavender9.2600000
Værdipapirer00000
Likvide midler89049179437
Omsætningsaktiver i alt332.9640224.367275.017196.564
Status balance591.3480503.393556.070374.205
Selskabskapital10.000010.00010.00010.000
Overført resultat39.781049.56559.57670.048
Udbytte0080.00080.00080.000
Øvrige reserver60.915056.12153.57629.031
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel107.758-195.686203.152189.079
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt107.758-195.686203.152189.079
Udskudt skat00000
Hensættelse11.662-6.8403.1412.209
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter23.9430000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt23.9430000
Kortfristet gæld til nærtstående parter311.2220142.330195.80224.818
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter1.0570000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat003.1112.9312.720
Varekreditorer120.9930121.649124.476134.248
Anden gæld0033.77726.56821.131
Kortfristet gæld i alt447.9850300.867349.777182.917
Passiver i alt591.348-503.393556.070374.205

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte122-122122108
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BIOMAR A/S

CVR-nr 37820318

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BIOMAR A/S

CVR-nr: 37820318

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BIOMAR A/S

CVR-nr: 37820318

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger