Proff
Proff
Annonce

BILLUND LUFTHAVN A/S

CVR-nr23343118
AdressePassagerterminalen 10, 7190 Billund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning923.665808.787350.680302.714877.946
Vareforbrug-361.277-294.919150.350178.966354.497
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste---8.145-116.787-
Personaleomkostninger-483.237-427.278-275.057-344.221-414.051
Afskrivninger65.61462.563-60.126-59.571-50.653
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat13.53733.627-68.271-176.35858.745
Finansielle indtægter1.274257229.3948.369
Finansielle udgifter-19.778-10.960-12.821-12.069-14.515
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-18.504-10.703-12.799-2.675-6.146
Ordinært resultat-4.96722.924-81.070-179.03352.599
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-4.96722.924-81.070-179.03352.599
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-4.96722.924-81.070-179.03352.599

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger751.930657.692674.527663.296521.415
Andre anlæg og driftsmidler347.457284.579258.965289.803260.035
Øvrige materielle anlægsaktiver36.643111.12973.49546.734206.804
Materielle anlægsaktiver i alt1.136.0301.053.4001.006.987999.833988.254
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.136.0301.053.4001.006.987999.833988.254
Varebeholdninger37.10930.81431.92912.16232.011
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser91.96572.95348.80827.21975.254
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3.6538.0975.05233.2537.155
Værdipapirer0000128.955
Likvide midler40.741159.25876.388149.9544.429
Omsætningsaktiver i alt226.167337.352167.640227.138253.867
Status balance1.362.1971.390.7521.174.6271.226.9711.242.121
Selskabskapital100.000100.000100.000100.000100.000
Overført resultat364.888369.855346.931140.329282.226
Udbytte00000
Øvrige reserver89.461110.01726.672290.038333.247
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel554.349579.872473.603530.367715.473
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt554.349579.872473.603530.367715.473
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter581.485571.448480.560440.095245.640
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld37.55536.71938.82940.25522.282
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt619.040608.167519.389480.350267.922
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter18.7173.79166625.63345.111
Kortfristet gæld til banker00002.674
Selskabsskat00000
Varekreditorer50.28440.85438.78619.94331.151
Anden gæld119.807158.068142.183170.678179.790
Kortfristet gæld i alt188.808202.713181.635216.254258.726
Passiver i alt1.362.1971.390.7521.174.6271.226.9711.242.121

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte852754564728805
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BILLUND LUFTHAVN A/S

CVR-nr 23343118

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BILLUND LUFTHAVN A/S

CVR-nr: 23343118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BILLUND LUFTHAVN A/S

CVR-nr: 23343118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger