Proff
Proff
Annonce

Billing Boats Denmark ApS

CVR-nr36993189
AdresseJegindøvej 21, 8800 Viborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.6324.3001.058477524
Personaleomkostninger-1.229-1.899-1.078-555-723
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.4032.402-20-78-199
Finansielle indtægter69500
Finansielle udgifter-25-33-34-30-63
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-19-25-30-30-63
Ordinært resultat1.3852.377-50-107-262
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.3852.377-50-107-262
Skat af årets resultat-305-5239200
Årets resultat1.0801.85443-107-262

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger7.0536.3124.6994.4184.866
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter092000
Andre tilgodehavender009287
Værdipapirer00000
Likvide midler150141112869
Omsætningsaktiver i alt7.2046.5464.7934.5544.942
Status balance7.2046.5464.7934.5544.942
Selskabskapital5050505050
Overført resultat3.7602.680826783890
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.8102.730876833940
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.8102.730876833940
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.3841.8932.4823.1753.535
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat305523000
Varekreditorer1181013108
Anden gæld5881.3901.305545459
Kortfristet gæld i alt3.3943.8163.9173.7214.002
Passiver i alt7.2046.5464.7934.5544.942

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte450--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Billing Boats Denmark ApS

CVR-nr 36993189

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Billing Boats Denmark ApS

CVR-nr: 36993189

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Billing Boats Denmark ApS

CVR-nr: 36993189

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger