Proff
Proff
Annonce
Annonce

Better-Climate.dk ApS

CVR-nr40404147
AdresseKnud Bro Alle 7 C, 3660 Stenløse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

02.04.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---0
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste1.4613-160
Personaleomkostninger-1.658000
Afskrivninger-76000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-2732-160
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-17-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-17-100
Ordinært resultat-2902-160
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-2902-160
Skat af årets resultat72040
Årets resultat-2182-130

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler338000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt338000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt338000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.214000
Tilgodehavender hos nærtstående parter003950
Andre tilgodehavender124300
Værdipapirer0000
Likvide midler13620180
Omsætningsaktiver i alt1.5001225650
Status balance1.8381225650
Selskabskapital50505050
Overført resultat-229-11-130
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-179393750
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt-179393750
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter8000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer840190
Anden gæld08300
Kortfristet gæld i alt2.01783190
Passiver i alt1.8381225650

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte310-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Better-Climate.dk ApS

CVR-nr 40404147

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 02.04.2019 (PDF)

Periode: 02.04.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Better-Climate.dk ApS

CVR-nr: 40404147

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Better-Climate.dk ApS

CVR-nr: 40404147

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger