Proff
Proff
Annonce
Annonce

Benjamin Holding A/S

CVR-nr11117503
AdresseVedbæk Strandvej 494, 2950 Vedbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug0001621
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-17-64-24-16-21
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger000-150
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-36-64-24-31-236
Finansielle indtægter2512082522.9654.188
Finansielle udgifter-153-205-545-560-260
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-976-1.472240-2.25729.855
Finansielle poster netto-878-1.469-5414733.783
Ordinært resultat-913-1.533-78-55333.547
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-913-1.533-78-55333.547
Skat af årets resultat561370-396-838
Årets resultat-858-1.520-8-94932.709

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000015
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000015
Kapitalandele6.5927.3077.8787.25610.309
Langfristede tilgodehavender5.8865.7435.75310.42724.807
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt12.47913.05013.63117.68335.116
Anlægsaktiver i alt12.47913.05013.63117.68335.131
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2011.3922.0752.3451.288
Andre tilgodehavender00090
Værdipapirer0052415792
Likvide midler19017323812647.481
Omsætningsaktiver i alt1.3911.5652.3652.89549.561
Status balance13.86914.61515.99620.57884.692
Selskabskapital600600600600600
Overført resultat2.1752.0562.2532.3521.043
Udbytte000067.600
Øvrige reserver4.5855.5616.8836.7939.050
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.3598.2179.7379.74578.293
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.3598.2179.7379.74578.293
Udskudt skat00000
Hensættelse0288186256198
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3944265294.8212.550
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat291003183.636
Varekreditorer00000
Anden gæld5.8245.6835.5455.43915
Kortfristet gæld i alt6.5106.1096.07410.5776.201
Passiver i alt13.86914.61515.99620.57884.692

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Benjamin Holding A/S

CVR-nr 11117503

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Benjamin Holding A/S

CVR-nr: 11117503

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Benjamin Holding A/S

CVR-nr: 11117503

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger