Proff
Proff
Annonce
Annonce

BEFA ApS

CVR-nr21084204
AdresseTornholm 3, 6400 Sønderborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2023-052021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-0021786
Vareforbrug0477158120
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-3-4-7759-34
Personaleomkostninger0-14-229-300-278
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-3-19-306-241-312
Finansielle indtægter00989
Finansielle udgifter00-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto00888
Ordinært resultat-3-19-298-233-304
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3-19-298-233-304
Skat af årets resultat20270-2
Årets resultat-1-19-270-233-305

BALANCEREGNSKAB

2023-052021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00088188
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter222225225189181
Andre tilgodehavender7778560
Værdipapirer00000
Likvide midler1246219362
Omsætningsaktiver i alt229234278581790
Status balance229234278581790
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat104105123392625
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel229230248517750
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt229230248517750
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00021
Anden gæld05306239
Kortfristet gæld i alt05306440
Passiver i alt229234278581790

ANDET

2023-052021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--1--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BEFA ApS

CVR-nr 21084204

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BEFA ApS

CVR-nr: 21084204

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BEFA ApS

CVR-nr: 21084204

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger