Proff
Proff
Annonce
Annonce

Bedemand Berner ApS

CVR-nr28862636
AdresseIngemannsvej 16, 4200 Slagelse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.47311.52013.05011.12410.828
Personaleomkostninger-6.828-6.997-7.040-7.687-6.878
Afskrivninger-1.477-1.959-2.028-1.690-1.356
Kapacitetsomkostninger0-18000
Primært resultat5.1682.5463.9831.7472.594
Finansielle indtægter127801396963
Finansielle udgifter-69-122-164-78-38
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto58-42-26-1025
Ordinært resultat5.2262.5043.9571.7372.618
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.2262.5043.9571.7372.618
Skat af årets resultat-1.162-557-882-391-798
Årets resultat4.0651.9473.0751.3461.820

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill4005274008001.200
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt4005274008001.200
Grunde og bygninger183250151266352
Andre anlæg og driftsmidler1.1532.4224.1625.5732.499
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.3362.6724.3135.8392.851
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender337322393446466
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt337322393446466
Anlægsaktiver i alt2.0733.5205.1067.0854.517
Varebeholdninger312241321366418
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.9283.4883.3323.1233.752
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.5031.9363.0352.477683
Andre tilgodehavender124341.17604
Værdipapirer00000
Likvide midler2.6802.67614676638
Omsætningsaktiver i alt9.8448.4508.2456.2625.621
Status balance11.91711.97013.35113.34710.137
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat6.0905.5256.0796.0046.098
Udbytte3.0002.5003.000814683
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.2158.1509.2046.9436.906
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.2158.1509.2046.9436.906
Udskudt skat00000
Hensættelse-016518566
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker1482232903.6470
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld004871880
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1482237773.8350
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.098000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker766725833337
Selskabsskat1.258758927271836
Varekreditorer7941.0027076471.109
Anden gæld4266721.3131.1321.184
Kortfristet gæld i alt2.5543.5973.2052.3833.166
Passiver i alt11.91711.97013.35113.34710.137

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1011131414
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bedemand Berner ApS

CVR-nr 28862636

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Bedemand Berner ApS

CVR-nr: 28862636

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Bedemand Berner ApS

CVR-nr: 28862636

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger