Proff
Proff
Annonce

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR-nr38538071
AdresseGdanskgade 18, 2150 Nordhavn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.094.177933.730968.530852.861829.958
Vareforbrug159.384149.354155.528129.070134.767
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste939.760784.376813.002723.792695.191
Personaleomkostninger-890.686-761.376-790.829-701.915-675.460
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat49.07423.00022.17321.87719.731
Finansielle indtægter3.3293.4407.5991.1202.034
Finansielle udgifter-8.191-3.765-3.059-2.955-2.174
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4.862-3254.541-1.835-140
Ordinært resultat44.21122.67526.71420.04219.591
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat44.21122.67526.71420.04219.591
Skat af årets resultat00000
Årets resultat44.21122.67526.71420.04219.591

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver32.19630.83017.33317.05916.662
Finansielle anlægsaktiver i alt32.19630.83017.33317.05916.662
Anlægsaktiver i alt32.19630.83017.33317.05916.662
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser559.312518.340506.711436.473490.184
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender93.32373.76253.76090.23367.726
Værdipapirer00000
Likvide midler58.31317.89661.046109.11140.922
Omsætningsaktiver i alt720.663616.343631.782639.844604.254
Status balance752.859647.173649.116656.903620.917
Selskabskapital11.20011.20011.20011.20011.200
Overført resultat00000
Udbytte44.21122.67526.71428.20142.492
Øvrige reserver99.00098.40098.60099.000107.158
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel154.411132.275136.514138.401160.850
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt154.411132.275136.514138.401160.850
Udskudt skat00000
Hensættelse4.5008.95012.5002.5002.250
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld30.88032.85031.72565.62144.759
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt30.88032.85031.72565.62144.759
Kortfristet gæld til nærtstående parter352.191336.707338.520315.141284.497
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000073
Selskabsskat00000
Varekreditorer52.34023.96416.61316.90118.788
Anden gæld158.536112.427113.244118.340109.700
Kortfristet gæld i alt563.067473.098468.377450.382413.057
Passiver i alt752.859647.173649.116656.903620.917

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte451404408412411
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR-nr 38538071

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR-nr: 38538071

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR-nr: 38538071

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger