Proff
Proff
Annonce

Beccer A/S

CVR-nr40535209
AdresseSuomisvej 4, 1927 Frederiksberg C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

22.05.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----1.199
Vareforbrug0000379
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.3539831.702786783
Personaleomkostninger-709-665-723-591-235
Afskrivninger-104-104-45-230
Kapacitetsomkostninger0000-53
Primært resultat2.539214933172433
Finansielle indtægter62500
Finansielle udgifter-5-19-13-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1-17-8-10
Ordinært resultat2.540197925171433
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.540197925171433
Skat af årets resultat-561-44-208-39-20
Årets resultat1.980154717133413

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler4480112948
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4480112948
Kapitalandele40667800
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4747000
Finansielle anlægsaktiver i alt871127800
Anlægsaktiver i alt535112892948
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.479567377416259
Tilgodehavender hos nærtstående parter1604730
Andre tilgodehavender0419120
Værdipapirer00000
Likvide midler2.1455051.162404446
Omsætningsaktiver i alt3.6421.0771.777824706
Status balance4.1771.1891.866854753
Selskabskapital400400100100100
Overført resultat171191238320343
Udbytte2.0002008008070
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.5717911.138500513
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.5717911.138500513
Udskudt skat00000
Hensættelse18---0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter05000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat538122103920
Varekreditorer32023517089141
Anden gæld729034822579
Kortfristet gæld i alt1.587398728353241
Passiver i alt4.1771.1891.866854753

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Beccer A/S

CVR-nr 40535209

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 22.05.2019 (PDF)

Periode: 22.05.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Beccer A/S

CVR-nr: 40535209

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Beccer A/S

CVR-nr: 40535209

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger