Proff
Proff
Annonce

Bang & Olufsen Danmark A/S

CVR-nr27126898
AdresseBang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning162.608217.475211.419149.475228.322
Vareforbrug123.486180.944178.043121.265179.259
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste39.12236.53133.37628.21049.063
Personaleomkostninger00-9.839-8.4030
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-34.488-28.960-29.059-23.9050
Primært resultat4.6347.5714.3174.3056.576
Finansielle indtægter78411268132478
Finansielle udgifter-2.909-1.143-643-726-1.340
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.125-1.03138-402-1.262
Ordinært resultat2.5096.5404.3553.9035.314
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.5096.5404.3553.9035.314
Skat af årets resultat323-643-959-2.218-1.074
Årets resultat2.8325.8973.3961.6854.240

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger13.1261.8872.9283.3650
Andre anlæg og driftsmidler7049101873820
Øvrige materielle anlægsaktiver021011.46800
Materielle anlægsaktiver i alt13.8308.45614.5833.7470
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender2.7922.1172.18680
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00001.462
Finansielle anlægsaktiver i alt2.7922.1172.18681.462
Anlægsaktiver i alt16.62210.57316.7693.7551.462
Varebeholdninger4.6103.8894.867563408
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11.5435.87812.55212.24049.138
Tilgodehavender hos nærtstående parter083220.75422.4000
Andre tilgodehavender2.4393.1413.2232.2572.207
Værdipapirer00000
Likvide midler67.705116.22835.45100
Omsætningsaktiver i alt86.949130.59677.22738.33552.273
Status balance103.571141.17093.99642.09053.735
Selskabskapital3.0003.0003.0003.0003.000
Overført resultat28.69225.86019.96316.60114.916
Udbytte10.0000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel31.69228.86022.96319.60117.916
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt31.69228.86022.96319.60117.916
Udskudt skat00000
Hensættelse1.8273.0306.7821.450-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.5665.6019.91900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.3937.48712.8901.4500
Kortfristet gæld til nærtstående parter45.26459.54030.637016.660
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4045.7115.1371.9990
Varekreditorer3.88312.99710.54010.4125.201
Anden gæld13.60623.5458.0188.6288.728
Kortfristet gæld i alt65.486104.82358.14321.03930.611
Passiver i alt103.571141.17093.99642.09053.735

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte27222116-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bang & Olufsen Danmark A/S

CVR-nr 27126898

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

Bang & Olufsen Danmark A/S

CVR-nr: 27126898

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Bang & Olufsen Danmark A/S

CVR-nr: 27126898

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger