Proff
Proff
Annonce
Annonce

Balco Altaner A/S

CVR-nr29222401
AdresseHammerholmen 48 A, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste39.82135.54544.16629.84221.550
Personaleomkostninger-32.767-33.085-34.451-27.822-26.383
Afskrivninger-626-755-666-772-1.167
Kapacitetsomkostninger0000-23
Primært resultat6.4271.7059.0491.248-6.023
Finansielle indtægter12939385143294
Finansielle udgifter-195-253-482-247-255
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-66-214-98-10439
Ordinært resultat6.3611.4918.9521.144-5.984
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.3611.4918.9521.144-5.984
Skat af årets resultat-1.402-360-2.048-2181.315
Årets resultat4.9591.1316.904927-4.669

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5767307296101
Immaterielle anlægsaktiver i alt5767307296101
Grunde og bygninger11738262860149
Andre anlæg og driftsmidler362435787641.407
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1536251.2061.3651.456
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender3072752892890
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000422
Finansielle anlægsaktiver i alt307275289289422
Anlægsaktiver i alt1.0361.6301.5671.7501.979
Varebeholdninger1.9151.9601.5739601.324
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser23.50420.30719.50322.72122.268
Tilgodehavender hos nærtstående parter51481.0882.360231
Andre tilgodehavender001759391.140
Værdipapirer00000
Likvide midler15.54720314.421019
Omsætningsaktiver i alt41.49222.90937.06627.32425.248
Status balance42.52824.53938.63229.07427.227
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat8.5283.5689.4372.5331.606
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.0284.0689.9373.0332.106
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.0284.0689.9373.0332.106
Udskudt skat00000
Hensættelse3.5131.9561.787200200
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002.1676890
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002.1676890
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.0162.0641.478610345
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.9564303.6502.753
Selskabsskat000039
Varekreditorer22.6738.86313.74917.61718.009
Anden gæld05.6339.08403.775
Kortfristet gæld i alt29.98718.51524.74125.15224.921
Passiver i alt42.52824.53938.63229.07427.227

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5365634839

Hent gratis årsrapporter

Balco Altaner A/S

CVR-nr 29222401

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Balco Altaner A/S

CVR-nr: 29222401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Balco Altaner A/S

CVR-nr: 29222401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger