Proff
Proff
Annonce
Annonce

Balco Altaner A/S

CVR-nr29222401
AdresseHammerholmen 48 A, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

39.821

35.545

44.166

29.842

21.550

Personaleomkostninger

-32.767

-33.085

-34.451

-27.822

-26.383

Afskrivninger

-626

-755

-666

-772

-1.167

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

-23

Primært resultat

6.427

1.705

9.049

1.248

-6.023

Finansielle indtægter

129

39

385

143

294

Finansielle udgifter

-195

-253

-482

-247

-255

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-66

-214

-98

-104

39

Ordinært resultat

6.361

1.491

8.952

1.144

-5.984

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

6.361

1.491

8.952

1.144

-5.984

Skat af årets resultat

-1.402

-360

-2.048

-218

1.315

Årets resultat

4.959

1.131

6.904

927

-4.669

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

576

730

72

96

101

Immaterielle anlægsaktiver i alt

576

730

72

96

101

Grunde og bygninger

117

382

628

601

49

Andre anlæg og driftsmidler

36

243

578

764

1.407

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

153

625

1.206

1.365

1.456

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

307

275

289

289

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

422

Finansielle anlægsaktiver i alt

307

275

289

289

422

Anlægsaktiver i alt

1.036

1.630

1.567

1.750

1.979

Varebeholdninger

1.915

1.960

1.573

960

1.324

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

23.504

20.307

19.503

22.721

22.268

Tilgodehavender hos nærtstående parter

51

48

1.088

2.360

231

Andre tilgodehavender

0

0

175

939

1.140

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

15.547

203

14.421

0

19

Omsætningsaktiver i alt

41.492

22.909

37.066

27.324

25.248

Status balance

42.528

24.539

38.632

29.074

27.227

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

8.528

3.568

9.437

2.533

1.606

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

9.028

4.068

9.937

3.033

2.106

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

9.028

4.068

9.937

3.033

2.106

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

3.513

1.956

1.787

200

200

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

2.167

689

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

2.167

689

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

2.016

2.064

1.478

610

345

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

1.956

430

3.650

2.753

Selskabsskat

0

0

0

0

39

Varekreditorer

22.673

8.863

13.749

17.617

18.009

Anden gæld

0

5.633

9.084

0

3.775

Kortfristet gæld i alt

29.987

18.515

24.741

25.152

24.921

Passiver i alt

42.528

24.539

38.632

29.074

27.227

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

53

65

63

48

39

Hent gratis årsrapporter

Balco Altaner A/S

CVR-nr 29222401

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Balco Altaner A/S

CVR-nr: 29222401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Balco Altaner A/S

CVR-nr: 29222401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger