Proff
Proff
Annonce

Bahne Sørensen A/S

CVR-nr10166896
AdresseNytorv 9B, 1. tv., 4200 Slagelse

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning408.400443.678382.190386.513382.207
Vareforbrug296.444361.863300.312283.510282.827
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste104.473126.665117.826104.041100.983
Personaleomkostninger-102.666-103.623-90.759-96.681-97.364
Afskrivninger-5.867-5.804-5.551-5.924-6.892
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-4.06017.23821.5171.436-3.273
Finansielle indtægter4.9432.701103
Finansielle udgifter-825-334-318-221-326
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.0503.8432.039-78-447
Finansielle poster netto6.1686.2111.722-299-770
Ordinært resultat2.10823.45023.2391.137-4.043
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.10823.45023.2391.137-4.043
Skat af årets resultat62-4.251-4.14200
Årets resultat2.17019.19919.0971.137-4.043

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill001.8962.5463.196
Øvrige immaterielle anlægsaktiver413463000
Immaterielle anlægsaktiver i alt4134631.8962.5463.196
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler15.91813.8299.7977.49811.163
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt15.91813.8299.7977.49811.163
Kapitalandele25.85524.99914.5235.6482.419
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.0861.7011.557928929
Finansielle anlægsaktiver i alt27.94126.70016.0806.5753.348
Anlægsaktiver i alt44.27240.99227.77316.61917.707
Varebeholdninger122.361128.357106.29499.792106.866
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.8415.1654.9175.8294.294
Tilgodehavender hos nærtstående parter00122.0016.001
Andre tilgodehavender4.9756.2804.3167.2148.829
Værdipapirer00000
Likvide midler2.4072.37814.3632.882708
Omsætningsaktiver i alt135.248142.698130.738118.421127.123
Status balance179.520183.689158.511135.040144.830
Selskabskapital758835835835835
Overført resultat85.52588.32887.31169.03868.407
Udbytte3.0000000
Øvrige reserver8.2387.382000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel94.52196.54588.14669.87269.241
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt94.52196.54588.14669.87269.241
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.8593.7285.6167.524724
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.8593.7285.6167.524724
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.3963.0431.8011.5861.456
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker14.3339.9870016.360
Selskabsskat1.3863.7055.00300
Varekreditorer28.54736.43315.33530.49120.199
Anden gæld35.47830.24842.61025.56636.851
Kortfristet gæld i alt81.14083.41564.74957.64474.865
Passiver i alt179.520183.689158.511135.040144.830

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte254269253268282
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bahne Sørensen A/S

CVR-nr 10166896

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Bahne Sørensen A/S

CVR-nr: 10166896

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Bahne Sørensen A/S

CVR-nr: 10166896

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger