Proff
Proff
Annonce
Annonce

Bach & Koldsø Udlejning ApS

CVR-nr35859047
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

30.06.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste292604308136
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-164-262-41-250
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat128342267-2436
Finansielle indtægter0194000
Finansielle udgifter-270-268-151-36-17
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-270-73-151-36-17
Ordinært resultat-142269116-6018
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-142269116-6018
Skat af årets resultat-5-108000
Årets resultat-146161116-6018

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger17.24216.0144.9441.7040
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt17.24216.0144.9441.7040
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt17.24216.0144.9441.7040
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender107812.122030
Værdipapirer00000
Likvide midler281001
Omsætningsaktiver i alt139822.122031
Status balance17.38116.0967.0661.70431
Selskabskapital100100505050
Overført resultat-5142-385-501-441
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel95242-335-451-391
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt95242-335-451-391
Udskudt skat00000
Hensættelse-0---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter9.7369.8433.1961.1920
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.7369.8433.1961.1920
Kortfristet gæld til nærtstående parter6.0164.7774.02788925
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2412704200
Kortfristet gæld til banker001300
Selskabsskat150146000
Varekreditorer298549410
Anden gæld8458137334397
Kortfristet gæld i alt7.5506.0114.204964422
Passiver i alt17.38116.0967.0661.70431

ANDET

2023-062022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00--0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bach & Koldsø Udlejning ApS

CVR-nr 35859047

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 30.06.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Bach & Koldsø Udlejning ApS

CVR-nr: 35859047

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Bach & Koldsø Udlejning ApS

CVR-nr: 35859047

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger