Proff
Proff
Annonce
Annonce

B. W. PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr18073536
AdresseKalvebod Brygge 39-41, 1560 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.1641.1871.1961.1971.230
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-163-163-163-167-163
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.0001.0231.0321.0291.067
Finansielle indtægter14235915851
Finansielle udgifter-248-254-264-280-299
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-106-219-173-221-247
Ordinært resultat894804859808820
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat894804859808820
Skat af årets resultat-197-177-190-178-181
Årets resultat697627670630639

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger10.83410.99811.16111.32411.492
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt10.83410.99811.16111.32411.492
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1.5901.5901.5901.5901.590
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.5901.5901.5901.5901.590
Anlægsaktiver i alt12.42412.58712.75112.91413.081
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5.6706.7866.4696.2635.618
Værdipapirer00000
Likvide midler73421215
Omsætningsaktiver i alt6.1317.2736.9236.7156.053
Status balance18.55519.86019.67419.62919.134
Selskabskapital392392392392392
Overført resultat4.6587.6318.5048.0347.604
Udbytte3.6701.500200200100
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.7209.5229.0958.6268.095
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.7209.5229.0958.6268.095
Udskudt skat00000
Hensættelse975850692522352
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter5.5196.0796.6377.2837.718
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.3182.31802.3182.318
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7.8378.3978.9559.60110.035
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat665702
Varekreditorer2626262726
Anden gæld9311.060899854623
Kortfristet gæld i alt1.0231.091932881651
Passiver i alt18.55519.86019.67419.62919.134

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

B. W. PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr 18073536

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

B. W. PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 18073536

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

B. W. PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 18073536

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger