Proff
Proff
Annonce

B. J. HOLDING MIDDELFART A/S

CVR-nr19402282
AdresseStensgårdvej 1, 5500 Middelfart

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning00000
Vareforbrug147120221329126
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-147-120-221-329100
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-147-120-221-329100
Finansielle indtægter36.44834.22139.2339.94616.698
Finansielle udgifter-13.888-50.330-24.367-6.112-1.514
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto166.417122.494196.045141.11736.462
Finansielle poster netto188.977106.385210.911144.95151.646
Ordinært resultat188.830106.265210.690144.62251.746
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat188.830106.265210.690144.62251.746
Skat af årets resultat-4.1303.531-4.014-771-3.363
Årets resultat184.700109.796206.676143.85148.383

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele820.972739.765700.724505.675419.656
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt820.972739.765700.724505.675419.656
Anlægsaktiver i alt820.972739.765700.724505.675419.656
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter72.847207.28286.61148.92284.779
Andre tilgodehavender19.25421.98110.8121.747672
Værdipapirer129.484114.757131.814106.62297.728
Likvide midler222.94454.358122.085162.52991.073
Omsætningsaktiver i alt444.529398.378351.322319.820274.252
Status balance1.265.5011.138.1431.052.046825.495693.908
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat405.981357.467339.940299.083252.123
Udbytte50.00050.00020.00010.00010.000
Øvrige reserver803.104720.890680.910488.819402.157
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.259.5851.128.8571.041.350798.402664.780
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.259.5851.128.8571.041.350798.402664.780
Udskudt skat00000
Hensættelse9644.5045.6732.7113.373
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter553647014.35219.460
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0009.1855.223
Varekreditorer00000
Anden gæld4.9474.2464.5538451.072
Kortfristet gæld i alt4.9524.7825.02324.38225.755
Passiver i alt1.265.5011.138.1431.052.046825.495693.908

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte10000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

B. J. HOLDING MIDDELFART A/S

CVR-nr 19402282

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

B. J. HOLDING MIDDELFART A/S

CVR-nr: 19402282

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

B. J. HOLDING MIDDELFART A/S

CVR-nr: 19402282

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger