Proff
Proff
Annonce

AVT BUSINESS SCHOOL A/S

CVR-nr35391118
AdresseSankt Annæ Plads 11 1, 1250 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.7114.7784.9474.2152.399
Personaleomkostninger-3.365-2.939-2.688-2.706-2.647
Afskrivninger-615-846-851-863-877
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-2689931.408646-1.124
Finansielle indtægter238953010
Finansielle udgifter-39-26-24-590-642
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto198696-589-641
Ordinært resultat-701.0621.41557-1.766
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-701.0621.41557-1.766
Skat af årets resultat12-235-203352-109
Årets resultat-588271.212410-1.874

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill5631.1251.6882.2502.813
Øvrige immaterielle anlægsaktiver09228449630
Immaterielle anlægsaktiver i alt5631.1341.9162.6993.443
Grunde og bygninger00204570
Andre anlæg og driftsmidler2971116126179
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2971136170249
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver529509496562547
Finansielle anlægsaktiver i alt529509496562547
Anlægsaktiver i alt1.1201.7142.5483.4314.239
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser909982739791920
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.9255.8862.81700
Andre tilgodehavender054316185
Værdipapirer00000
Likvide midler1.2021.9512.0326880
Omsætningsaktiver i alt9.0368.9305.7101.6311.244
Status balance10.15510.6458.2585.0625.484
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat392450963-408-9.705
Udbytte01.500000
Øvrige reserver00160319638
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8922.4501.623411-8.566
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8922.4501.623411-8.566
Udskudt skat00000
Hensættelse1012131770329
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld06580350
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt06580350
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.493337939.401
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4773163120616
Selskabsskat1001982600
Varekreditorer668793802525714
Anden gæld6.8556.8495.3843.1772.989
Kortfristet gæld i alt9.1627.9176.3794.61613.721
Passiver i alt10.15510.6458.2585.0625.484

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte83344
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AVT BUSINESS SCHOOL A/S

CVR-nr 35391118

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AVT BUSINESS SCHOOL A/S

CVR-nr: 35391118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AVT BUSINESS SCHOOL A/S

CVR-nr: 35391118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger