Proff
Proff
Annonce

AVNET NORTEC ApS

CVR-nr26766710
AdresseLyskær 9, 2730 Herlev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning723.365589.403490.572574.22865.989
Vareforbrug665.877534.839443.306529.42213.414
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste72.810589.40347.67647.67256.072
Personaleomkostninger-45.872-43.315-39.849-37.929-40.223
Afskrivninger-141-379-570-672-1.523
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat26.79716.9907.2579.07114.326
Finansielle indtægter1.22551250209162
Finansielle udgifter-3.258-1.503-911-2.369-2.134
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.033-991-861-2.160-1.972
Ordinært resultat24.76415.9996.3966.91112.354
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat24.76415.9996.3966.91112.354
Skat af årets resultat-5.571-3.429-1.319-2.385-1.808
Årets resultat19.19312.5705.0774.52610.546

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger04.7394.9765.2445.512
Andre anlæg og driftsmidler277185144378640
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2774.9245.1205.6226.152
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2774.9245.1205.6226.152
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser218.781191.772133.053144.279187.624
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.826274002.629
Andre tilgodehavender4.1093.4043.9633.042619
Værdipapirer00000
Likvide midler05.4613.0971.98517.017
Omsætningsaktiver i alt226.651201.685141.023149.864207.893
Status balance226.928206.609146.143155.486214.045
Selskabskapital8.0008.0008.0008.0008.000
Overført resultat129.813110.62098.05092.97288.446
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel137.813118.620106.050100.97296.446
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt137.813118.620106.050100.97296.446
Udskudt skat00000
Hensættelse51153153153153
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter54.47453.26617.10320.97291.382
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat12.2104.9747933.4607.353
Varekreditorer50012.304902137485
Anden gæld21.88017.29221.14229.79218.226
Kortfristet gæld i alt89.06487.83639.94054.361117.446
Passiver i alt226.928206.609146.143155.486214.045

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte5152505454
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AVNET NORTEC ApS

CVR-nr 26766710

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

AVNET NORTEC ApS

CVR-nr: 26766710

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AVNET NORTEC ApS

CVR-nr: 26766710

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger