Proff
Proff
Annonce

Avenir Invest ApS

CVR-nr37767778
AdresseAxeltorv 2, 1609 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning5.261.0160000
Vareforbrug4.339.5500000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-0000
Personaleomkostninger-518.3150000
Afskrivninger-113.0790000
Kapacitetsomkostninger0-92-190-109-875
Primært resultat292.10126.1438.5553.389174.439
Finansielle indtægter3.33800072
Finansielle udgifter-33.740-8-11-60
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00-32-108-9.649
Finansielle poster netto-30.402-8-43-114-9.577
Ordinært resultat261.69926.1358.5123.275164.862
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat261.69926.1358.5123.275164.862
Skat af årets resultat-55.685335442576
Årets resultat206.01426.4708.5563.300164.938

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill508.5390000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver127.5240000
Immaterielle anlægsaktiver i alt636.0630000
Grunde og bygninger847.7980000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver321.8040000
Materielle anlægsaktiver i alt1.185.1320000
Kapitalandele0171.985171.985171.985171.985
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2470000
Finansielle anlægsaktiver i alt247171.985171.985171.985171.985
Anlægsaktiver i alt1.805.912171.985171.985171.985171.985
Varebeholdninger757.4110000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser542.7880000
Tilgodehavender hos nærtstående parter002.2972.5887.706
Andre tilgodehavender20.5738.911000
Værdipapirer00000
Likvide midler99.2667.66835323
Omsætningsaktiver i alt1.446.21216.5792.3322.5917.729
Status balance3.252.124188.564174.317174.576179.714
Selskabskapital5050505050
Overført resultat287.664142.448145.978163.422168.622
Udbytte030.00026.0008.5006.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel308.217172.498172.028171.972174.672
Minoritetsinteressernes andel1.168.1200000
Egenkapital i alt1.476.337172.498172.028171.972174.672
Udskudt skat70.0980000
Hensættelse-100564457
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker398.7050000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld66.3520000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt535.1550000
Kortfristet gæld til nærtstående parter015.931000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat19.99302.2271.9234.228
Varekreditorer1.006.632000357
Anden gæld104.141125651170
Kortfristet gæld i alt1.240.10916.0562.2892.0404.585
Passiver i alt3.252.124188.564174.317174.576179.714

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte8410000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Avenir Invest ApS

CVR-nr 37767778

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Avenir Invest ApS

CVR-nr: 37767778

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Avenir Invest ApS

CVR-nr: 37767778

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger