Proff
Proff
Annonce

AV Larsen ApS

CVR-nr38837788
AdresseNavervej 1, 9320 Hjallerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.0481.136863353327
Personaleomkostninger-2.379-618-87-60
Afskrivninger-50000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-336518775346327
Finansielle indtægter141000
Finansielle udgifter-172-84-18-28-15
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-158-83-18-28-15
Ordinært resultat-494435757318312
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-494435757318312
Skat af årets resultat110-96-170-66-69
Årets resultat-384339588252243

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler950000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt950000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1100020
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1720000
Finansielle anlægsaktiver i alt2820020
Anlægsaktiver i alt3770020
Varebeholdninger4.2602.7651.8641.3381.439
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser624115891595
Tilgodehavender hos nærtstående parter000010
Andre tilgodehavender366180000
Værdipapirer00000
Likvide midler272969301
Omsætningsaktiver i alt5.4763.0892.0221.5281.464
Status balance5.8533.0892.0221.5301.464
Selskabskapital5050505050
Overført resultat8301.215876588336
Udbytte003000200
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8801.2651.226638586
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8801.2651.226638586
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3983261571007
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.138900240248386
Selskabsskat0961686869
Varekreditorer1.0963252198258
Anden gæld33917612468158
Kortfristet gæld i alt4.9721.824796892878
Passiver i alt5.8533.0892.0221.5301.464

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte62110
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AV Larsen ApS

CVR-nr 38837788

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.08.2017 (PDF)

Periode: 01.08.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

AV Larsen ApS

CVR-nr: 38837788

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AV Larsen ApS

CVR-nr: 38837788

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger