Proff
Proff

Automatic Syd A/S

CVR-nr73240816CVRP-nr1002396008
AdresseGrundtvigs Alle 165, 6400 Sønderborg

AUTOMATIC SYD A/S blev i 2020 en del af Eegholm Group med hovedkontor i Sønderborg.

Med forenede kræfter beskæftiger Eegholm Group mere end 185 medarbejdere i Sønderborg på Eegholms produktionsfaciliteter i Stettin i Polen.

Eegholm Group er totalleverandør inden for eltavler og automation. AUTOMATIC SYD A/S er beliggende i Sønderborg med salgs-/servicekontorer på Sjælland/Storkøbenhavn samt i trekantområdet.

Virksomheden har igennem 35 år udviklet og produceret fordelings- og styretavler samt automationsløsninger til industrien, OEM/maskinfabrikanter og tekniske installatører.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042019-122018-12
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste34.91730.61239.99133.98036.492
Personaleomkostninger-27.111-28.708-41.431-31.866-32.966
Afskrivninger-774-314-380-378-564
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7.0311.590-1.8201.7352.962
Finansielle indtægter151981094749
Finansielle udgifter-179-133-186-116-282
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-28-34-77-69-233
Ordinært resultat7.0031.556-1.8981.6662.729
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.0031.556-1.8981.6662.729
Skat af årets resultat-1.539-348410-382-616
Årets resultat5.4641.208-1.4881.2842.114

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5071265957
Immaterielle anlægsaktiver i alt5071265957
Grunde og bygninger0549561680466
Andre anlæg og driftsmidler331310378361626
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3318609391.0411.092
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver101101101101101
Finansielle anlægsaktiver i alt101101101101101
Anlægsaktiver i alt4811.0321.0651.2001.250
Varebeholdninger12.6558.8685.8784.6114.603
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser30.74122.59518.12624.18920.843
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.0513.54151200
Andre tilgodehavender2011561.053792760
Værdipapirer304247186141157
Likvide midler187121716458
Omsætningsaktiver i alt46.61935.86425.77129.74926.821
Status balance47.10036.89626.83630.94928.070
Selskabskapital1.3321.3321.3321.3321.332
Overført resultat8.7536.2895.0826.5696.286
Udbytte3.000001.0003.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel13.0857.6216.4148.90110.618
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt13.0857.6216.4148.90110.618
Udskudt skat00000
Hensættelse3.3613.5672.1272.1892.462
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.2283.3473.3001.1600
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.2283.3473.3001.1600
Kortfristet gæld til nærtstående parter001300
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4.7121831021.9180
Selskabsskat1.890002580
Varekreditorer16.00310.5288.3866.5764.111
Anden gæld4.82111.6496.4959.94710.880
Kortfristet gæld i alt27.42522.36014.99618.69814.991
Passiver i alt47.10036.89626.83630.94928.070

ANDET

2023-042022-042021-042019-122018-12
Antal ansatte5255636673
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Automatic Syd A/S

CVR-nr 73240816

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Automatic Syd A/S

CVR-nr: 73240816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7017097
Styretavler
Motorkontroltavler
Hovedtavler
Fordelingstavler

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
7:45 - 15:00

Kreditrapport

Automatic Syd A/S

CVR-nr: 73240816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger