Proff
Proff
Annonce

Auto Marine & Transmission ApS

CVR-nr37389668
AdresseGlasmagervej 20 B, 4684 Holmegaard

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7911.042646916866
Personaleomkostninger-564-814-611-791-674
Afskrivninger-48-50-44-40-22
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat180179-986170
Finansielle indtægter121305
Finansielle udgifter-6-7-7-5-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto6-6-4-5-1
Ordinært resultat186173-1381169
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat186173-1381169
Skat af årets resultat-58-383-18-37
Årets resultat128135-1063131

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3153639313853
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3153639313853
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00200
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4420202020
Finansielle anlægsaktiver i alt4420212020
Anlægsaktiver i alt35838211415773
Varebeholdninger66666
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser12588151211286
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0058170
Værdipapirer00000
Likvide midler323231225406369
Omsætningsaktiver i alt454325439639662
Status balance812707554797734
Selskabskapital5050505050
Overført resultat266258253264201
Udbytte12013000110
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel436438303314361
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt436438303314361
Udskudt skat00000
Hensættelse3011010
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00070
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00070
Kortfristet gæld til nærtstående parter115114956
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4217538
Varekreditorer4086194938
Anden gæld00125325291
Kortfristet gæld i alt346258251474373
Passiver i alt812707554797734

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte22222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Auto Marine & Transmission ApS

CVR-nr 37389668

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Auto Marine & Transmission ApS

CVR-nr: 37389668

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Auto Marine & Transmission ApS

CVR-nr: 37389668

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger