Proff
Proff
Annonce
Annonce

AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S

CVR-nr32286178
AdresseMarskvej 13, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.1059.8759.6889.6659.843
Personaleomkostninger-8.735-8.623-8.809-8.883-8.971
Afskrivninger-292-289-250-171-161
Kapacitetsomkostninger000-180
Primært resultat1.078962629593711
Finansielle indtægter010166
Finansielle udgifter-119-139-196-92-77
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-119-138-196-76-71
Ordinært resultat959824433517641
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat959824433517641
Skat af årets resultat-220-188-100-120-147
Årets resultat739636333397493

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00005
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00005
Grunde og bygninger4.6954.7944.8942.1251.950
Andre anlæg og driftsmidler523444544548367
Øvrige materielle anlægsaktiver0001890
Materielle anlægsaktiver i alt5.2185.2395.4382.8612.317
Kapitalandele0001515
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt0001515
Anlægsaktiver i alt5.2185.2395.4382.8762.338
Varebeholdninger739658680701728
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.7994.1344.0513.5803.948
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3793316923131
Værdipapirer00000
Likvide midler1527791.1354166
Omsætningsaktiver i alt5.2556.1696.2414.7325.116
Status balance10.47311.40811.6797.6087.454
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat3.1763.0772.6702.5632.387
Udbytte640229226221216
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.3163.8063.3963.2843.103
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.3163.8063.3963.2843.103
Udskudt skat00000
Hensættelse749603535509389
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.9372.0492.117266318
Langfristet gæld til banker315473632269162
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld79620620400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.0482.7282.952535480
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0002760
Selskabsskat01125100
Varekreditorer7871.2231.1859791.481
Anden gæld1.5722.9353.5602.0262.001
Kortfristet gæld i alt2.3594.2714.7963.2813.483
Passiver i alt10.47311.40811.6797.6087.454

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1817191818
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S

CVR-nr 32286178

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S

CVR-nr: 32286178

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AUT. VVS-INSTALLATØR V. JØRGENSEN A/S

CVR-nr: 32286178

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger