Proff
Proff
Annonce

AUT. VVS-INSTALLATØR LARS LYKKEGAARD ApS

CVR-nr10114861
AdresseJ.P. Larsens Vej 9, 8220 Brabrand

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.0234.1394.0363.3423.261
Personaleomkostninger-3.747-3.889-3.957-3.133-2.811
Afskrivninger-9-37-70-93-158
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2682129116292
Finansielle indtægter85507994
Finansielle udgifter-19-8-7-5-221
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto6642734-216
Ordinært resultat3342548112076
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3342548112076
Skat af årets resultat-74-58-19-27-18
Årets resultat259196629458

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00008.685
Andre anlæg og driftsmidler385340111164
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3853401118.850
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1221171121100
Finansielle anlægsaktiver i alt1221171121100
Anlægsaktiver i alt5071201522208.850
Varebeholdninger212258351297264
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.5491.7262.3151.3841.438
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2671.2561.4571.0630
Andre tilgodehavender154657103179
Værdipapirer00000
Likvide midler26257984381
Omsætningsaktiver i alt3.1283.3584.3202.9952.395
Status balance3.6353.4784.4723.21511.245
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat9378781.0811.0193.075
Udbytte200400000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2621.4031.2061.1443.200
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2621.4031.2061.1443.200
Udskudt skat00000
Hensættelse270142387
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker3280002.042
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld22521539900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt55321539902.042
Kortfristet gæld til nærtstående parter1310000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000602
Selskabsskat467328200
Varekreditorer732694536316726
Anden gæld8841.0942.2891.7124.588
Kortfristet gæld i alt1.7931.8612.8522.0485.916
Passiver i alt3.6353.4784.4723.21511.245

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte78988
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AUT. VVS-INSTALLATØR LARS LYKKEGAARD ApS

CVR-nr 10114861

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AUT. VVS-INSTALLATØR LARS LYKKEGAARD ApS

CVR-nr: 10114861

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AUT. VVS-INSTALLATØR LARS LYKKEGAARD ApS

CVR-nr: 10114861

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger