Proff
Proff
Annonce
Annonce

Attendo A/S

CVR-nr19564479
AdresseLærkevej 11, 3600 Frederikssund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste70.61764.80471.83157.96766.014
Personaleomkostninger-83.479-74.202-91.553-79.205-93.411
Afskrivninger-1.673-1.672-3.033-237-336
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-14.535-11.070-22.755-21.475-22.329
Finansielle indtægter6730000
Finansielle udgifter-383-247-1.250-373-289
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto290-247-1.250-373-289
Ordinært resultat-14.245-11.317-24.005-21.848-22.618
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-14.245-11.317-24.005-21.848-22.618
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-14.245-11.317-24.005-21.848-22.618

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.1633.4713.77800
Andre anlæg og driftsmidler2.6693.9015.140256392
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.8327.3728.918256392
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender175162277317326
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt175162277317326
Anlægsaktiver i alt6.0077.5349.195573718
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.37810.5049.9301.5448.116
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.225011.9297.680
Andre tilgodehavender2.4862.4833.3642.8892.975
Værdipapirer00000
Likvide midler3.2563.05012.6716.7041.860
Omsætningsaktiver i alt24.96423.63229.29424.44528.858
Status balance30.97131.16638.48925.01829.576
Selskabskapital506506506505505
Overført resultat323234900
Udbytte00000
Øvrige reserver96596596500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.5031.5031.820505505
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.5031.5031.820505505
Udskudt skat00000
Hensættelse4.5454.9465.3688.92612.670
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter2.715016500
Anden langfristet gæld058609900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.7155861659900
Kortfristet gæld til nærtstående parter9011.2791.498578442
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer10.5545.3061.7981.7661.471
Anden gæld10.75317.54627.84012.25314.488
Kortfristet gæld i alt22.20824.13131.13614.59716.401
Passiver i alt30.97131.16638.48925.01829.576

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte192153210168208
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Attendo A/S

CVR-nr 19564479

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Attendo A/S

CVR-nr: 19564479

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Attendo A/S

CVR-nr: 19564479

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger