Proff
Proff
Annonce

ATEA A/S

CVR-nr25511484
AdresseLautrupvang 6, 2750 Ballerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning5.297.1036.987.7686.047.9686.059.0326.177.777
Vareforbrug4.184.5015.936.914-4.828.8975.057.696-4.744.582
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.128.8081.067.201951.6231.007.4641.006.111
Personaleomkostninger-979.963-928.689-909.970-936.985-957.093
Afskrivninger-146.114145.720-152.763-161.522-135.651
Kapacitetsomkostninger0000-13.000
Primært resultat2.731-7.208-111.110-91.043-99.633
Finansielle indtægter132.32859.43426.23814.70647.692
Finansielle udgifter-116.395-56.933-37.171-26.010-55.269
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00058.0000
Finansielle poster netto15.9332.501-10.93346.696-7.577
Ordinært resultat18.664-4.707-122.043-44.347-107.210
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18.664-4.707-122.043-44.347-107.210
Skat af årets resultat-3.6265.50324.24832.34821.458
Årets resultat15.038796-97.795-11.999-85.752

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill104.435124.648144.918164.901185.056
Øvrige immaterielle anlægsaktiver52.84733.45128.09632.19039.751
Immaterielle anlægsaktiver i alt157.282158.099173.014197.091224.807
Grunde og bygninger119.991134.472167.985194.69852.427
Andre anlæg og driftsmidler138.075144.211157.612167.542153.120
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt258.066278.683325.597362.240205.547
Kapitalandele000979979
Langfristede tilgodehavender19.49723.34214.51015.5030
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt19.49723.34214.51016.482979
Anlægsaktiver i alt434.845460.124513.121575.813431.333
Varebeholdninger144.014127.87275.57080.652109.973
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser413.532315.608286.283186.9551.453.371
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.211.6271.199.5021.725.7831.623.488579.084
Andre tilgodehavender245.020283.990169.562170.77118.711
Værdipapirer00000
Likvide midler64.97592.5671.85552.8391.171
Omsætningsaktiver i alt2.228.7232.019.5392.354.3852.216.5722.259.472
Status balance2.663.5682.479.6632.867.5062.792.3852.690.805
Selskabskapital35.54335.54335.54335.54335.543
Overført resultat642.865627.067630.300715.226735.276
Udbytte00000
Øvrige reserver24.40425.46923.49826.79025.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel702.812688.078689.341777.559795.819
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt702.812688.078689.341777.559795.819
Udskudt skat0000-52.465
Hensættelse16.44733.15910.04727.61057.254
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00009.450
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld168.826299.323276.859218.42374.352
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt168.826299.323276.859218.42312.925
Kortfristet gæld til nærtstående parter173.305169.152316.450343.41587.422
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.0120000
Varekreditorer1.130.063941.4901.186.5611.017.4361.452.643
Anden gæld471.103348.461388.248407.942363.913
Kortfristet gæld i alt1.775.4831.459.1031.891.2591.768.7931.824.807
Passiver i alt2.663.5682.479.6632.867.5062.792.3852.690.805

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1.4581.3801.4031.4561.509
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ATEA A/S

CVR-nr 25511484

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ATEA A/S

CVR-nr: 25511484

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ATEA A/S

CVR-nr: 25511484

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger