Proff
Proff
Annonce
Annonce

A&T Ejendomme A/S

CVR-nr71211118
AdresseOvergårdsvej 19, 7120 Vejle Øst

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste315604728
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-58-58-58-58-58
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-27-2-59-12-31
Finansielle indtægter34343000
Finansielle udgifter-93-377-50-48-48
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto250-333-50-48-48
Ordinært resultat223-335-109-60-78
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat223-335-109-60-78
Skat af årets resultat003-160
Årets resultat223-335-106-77-78

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.9483.0063.0643.1223.181
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.9483.0063.0643.1223.181
Kapitalandele2.5250000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.5250000
Anlægsaktiver i alt5.4733.0063.0643.1223.181
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender22123445
Værdipapirer4.5124.230000
Likvide midler1.6501.0961.5311.5381.470
Omsætningsaktiver i alt6.1845.3371.5341.5421.515
Status balance11.6578.3434.5984.6654.696
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-40-26372178254
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel460237572678754
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt460237572678754
Udskudt skat00000
Hensættelse-0---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld11.1288.0383.9583.9183.879
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt11.1288.0383.9583.9183.879
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld6969696962
Kortfristet gæld i alt6969696962
Passiver i alt11.6578.3434.5984.6654.696

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

A&T Ejendomme A/S

CVR-nr 71211118

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

A&T Ejendomme A/S

CVR-nr: 71211118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

A&T Ejendomme A/S

CVR-nr: 71211118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger