Proff
Proff
Annonce
Annonce

ASX 4078 ApS

CVR-nr73247713
AdresseFilosofgangen 15, 5000 Odense C

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste67.00456.65758.59261.07761.388
Personaleomkostninger-7.996-7.723-7.936-8.129-6.153
Afskrivninger-219-259-248-249-240
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat82.58981.942227.66352.69954.995
Finansielle indtægter7783474144011.032
Finansielle udgifter-28.220-37.701-39.880-39.210-39.968
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto92.781102.159226.52775.12390.030
Finansielle poster netto65.33964.805187.06136.31451.094
Ordinært resultat89.68278.997212.89961.73686.080
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat89.68278.997212.89961.73686.080
Skat af årets resultat-15.113-14.906-53.561-11.813-14.768
Årets resultat74.56964.091159.33849.92371.312

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.608.2111.605.0881.561.4401.419.1211.403.227
Andre anlæg og driftsmidler4.2197.9187.987612373
Øvrige materielle anlægsaktiver0007.6227.723
Materielle anlægsaktiver i alt1.612.4301.613.0061.569.4271.427.3551.411.323
Kapitalandele639.278604.743570.334545.632518.296
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt639.278604.743570.334545.632518.296
Anlægsaktiver i alt2.251.7082.217.7492.139.7611.972.9871.929.619
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser908280298412315
Tilgodehavender hos nærtstående parter25048604.2392.737
Andre tilgodehavender4.7854.0614.58061317.447
Værdipapirer00000
Likvide midler25.1001001001007.400
Omsætningsaktiver i alt31.0434.9454.9935.36427.899
Status balance2.282.7512.222.6942.144.7541.978.3511.957.518
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat327.683289.6490127.150167.994
Udbytte4.0002.0002.0002.0002.000
Øvrige reserver195.9100534.271509.568482.233
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.126.826897.833784.359638.918652.427
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.126.826897.833784.359638.918652.427
Udskudt skat00000
Hensættelse159.904112.45088.54042.07434.726
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter882.618893.756667.209698.479699.479
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld022.01518.332304.429244.855
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)4947000
Langfristet gæld i alt940.8541.155.028984.8491.002.908944.334
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter004600
Kortfristet gæld til banker0048.116196.601277.938
Selskabsskat13.4777.2039.9837.9981.651
Varekreditorer2.4295.8093.2652.9175.531
Anden gæld3.08244.324225.59686.63240.637
Kortfristet gæld i alt55.16757.383287.006294.451326.031
Passiver i alt2.282.7512.222.6942.144.7541.978.3511.957.518

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte76666
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ASX 4078 ApS

CVR-nr 73247713

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ASX 4078 ApS

CVR-nr: 73247713

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ASX 4078 ApS

CVR-nr: 73247713

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger