Proff
Proff
Annonce
Annonce

ASSISTANCEN DK ApS

CVR-nr34695563
AdresseHusrækken 7, 4180 Sorø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.96312.87511.7459.6328.783
Personaleomkostninger-4.148-10.080-8.240-6.536-4.616
Afskrivninger-183-181-120-194-160
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-3682.6143.4802.9024.008
Finansielle indtægter01000
Finansielle udgifter-79-245-86-114-87
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-79-132000
Finansielle poster netto-158-375-85-114-87
Ordinært resultat-4462.4273.4372.8453.920
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-4462.4273.4372.8453.920
Skat af årets resultat73-535-761-635-880
Årets resultat-3741.8912.6762.2103.040

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler192391440344526
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt192391440344526
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0000110
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver01832311200
Finansielle anlægsaktiver i alt0183231120110
Anlægsaktiver i alt192574670464637
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser32.2013.5872.4671.789
Tilgodehavender hos nærtstående parter6300676189
Andre tilgodehavender19519120340
Værdipapirer00000
Likvide midler3.1988.4493.8825.8115.557
Omsætningsaktiver i alt3.46010.8667.6948.9767.561
Status balance3.65311.4408.3649.4408.198
Selskabskapital8080808080
Overført resultat2255997081.0312.821
Udbytte02.0003.0004.0003.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3052.6793.7885.1115.901
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3052.6793.7885.1115.901
Udskudt skat00000
Hensættelse1.0001019-5
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter054473800
Anden langfristet gæld000643879
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0544738643879
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.1903.966600
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0738643879506
Varekreditorer501.3792599520
Anden gæld1072.1232.9112.712887
Kortfristet gæld i alt2.3478.2073.8193.6851.413
Passiver i alt3.65311.4408.3649.4408.198

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte61512910
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ASSISTANCEN DK ApS

CVR-nr 34695563

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

ASSISTANCEN DK ApS

CVR-nr: 34695563

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ASSISTANCEN DK ApS

CVR-nr: 34695563

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger