Proff
Proff
Annonce
Annonce

ASIA RESTAURANT MIDDELFART ApS

CVR-nr33773153
AdresseØstergade 50, 5500 Middelfart

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.2643.1713.4705.1735.024
Personaleomkostninger-3.435-2.990-2.939-3.402-3.115
Afskrivninger-70-128-163-192-212
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat759525001.5791.697
Finansielle indtægter9888153352343
Finansielle udgifter-57-47-21-6-61
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4141132346282
Ordinært resultat799935001.9251.979
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat799935001.9251.979
Skat af årets resultat-179-21-110-423-436
Årets resultat620723901.5011.543

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger56117200282364
Andre anlæg og driftsmidler45954135226
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt101126254417590
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver108108108108108
Finansielle anlægsaktiver i alt108108108108108
Anlægsaktiver i alt209234362525698
Varebeholdninger10275587775
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11327242217
Tilgodehavender hos nærtstående parter04.6034.3133.8105.760
Andre tilgodehavender5.556210301107169
Værdipapirer0000291
Likvide midler461447266502373
Omsætningsaktiver i alt6.2535.3814.9694.5276.702
Status balance6.4635.6165.3325.0527.400
Selskabskapital8080808080
Overført resultat6275072.6352.2452.244
Udbytte5002.20001.5004.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2072.7872.7153.8256.324
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2072.7872.7153.8256.324
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld223220217790
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt223220217790
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.7301.48275
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat18618111422425
Varekreditorer17616270197177
Anden gæld4.671699737521469
Kortfristet gæld i alt5.0332.6092.4001.1481.076
Passiver i alt6.4635.6165.3325.0527.400

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte8881010
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ASIA RESTAURANT MIDDELFART ApS

CVR-nr 33773153

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ASIA RESTAURANT MIDDELFART ApS

CVR-nr: 33773153

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ASIA RESTAURANT MIDDELFART ApS

CVR-nr: 33773153

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger