Proff
Proff
Annonce
Annonce

ASIA RESTAURANT ÅRHUS ApS

CVR-nr33772904
AdresseViby Ringvej 4 A, 8260 Viby J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.6902.5852.6184.8004.555
Personaleomkostninger-3.138-2.359-2.610-3.086-3.086
Afskrivninger-84-81-227-684-777
Kapacitetsomkostninger-79-71-47-61-54
Primært resultat-61173-279968638
Finansielle indtægter461161146
Finansielle udgifter-60-43-25-21-151
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-57-37-1340-5
Ordinært resultat-66836-2791.008633
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-66836-2791.008633
Skat af årets resultat1261367-222-140
Årets resultat-54249-212786493

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.5422.6072.6722.8753.147
Andre anlæg og driftsmidler294279295319668
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.8352.8862.9683.1953.815
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver241241240239239
Finansielle anlægsaktiver i alt241241240239239
Anlægsaktiver i alt3.0763.1273.2083.4344.055
Varebeholdninger9772638179
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser113292579
Tilgodehavender hos nærtstående parter83295289573269
Andre tilgodehavender277291452258253
Værdipapirer0000292
Likvide midler47784096292460
Omsætningsaktiver i alt1.0851.6469401.2341.409
Status balance4.1624.7734.1494.6685.464
Selskabskapital8080808080
Overført resultat1.0591.6021.5531.7651.979
Udbytte0001.0001.500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1391.6821.6332.8453.559
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1391.6821.6332.8453.559
Udskudt skat00000
Hensættelse---010
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter111258410561714
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld13998135520
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt250356546613714
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.5901.6701.203134188
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000285214
Varekreditorer24213143239276
Anden gæld940935724552502
Kortfristet gæld i alt2.7732.7351.9701.2091.181
Passiver i alt4.1624.7734.1494.6685.464

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte9781010
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ASIA RESTAURANT ÅRHUS ApS

CVR-nr 33772904

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ASIA RESTAURANT ÅRHUS ApS

CVR-nr: 33772904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ASIA RESTAURANT ÅRHUS ApS

CVR-nr: 33772904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger