Proff
Proff
Annonce
Annonce

Asanti Holding ApS

CVR-nr39666537
AdresseTvebjergvej 4, 9600 Aars

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

25.06.2018

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug117124
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste----
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-60619365-4
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-1-1-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-48626377221
Finansielle poster netto-50625376221
Ordinært resultat-61618364218
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-61618364218
Skat af årets resultat0000
Årets resultat-61618364218

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele713952515246
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt713952515246
Anlægsaktiver i alt713952515246
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender00500
Værdipapirer0000
Likvide midler24252525
Omsætningsaktiver i alt24257525
Status balance737976590271
Selskabskapital50505050
Overført resultat-27-15-305-112
Udbytte0190180108
Øvrige reserver688737598221
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel711962524268
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt711962524268
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter76600
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker11100
Selskabsskat0000
Varekreditorer9774
Anden gæld0000
Kortfristet gæld i alt2614674
Passiver i alt737976590271

ANDET

2022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte000-

Hent gratis årsrapporter

Asanti Holding ApS

CVR-nr 39666537

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 25.06.2018 (PDF)

Periode: 25.06.2018 - 30.09.2019

Kreditrapport

Asanti Holding ApS

CVR-nr: 39666537

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Asanti Holding ApS

CVR-nr: 39666537

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger