Proff
Proff

A/S Kurt Rasmussen Værktøjsmaskiner Eftf.

CVR-nr40741704
AdresseMarsalle 7, 8700 Horsens

A/S Kurt Rasmussen Værktøjsmaskiner eftf. blev grundlagt i 1974 af Kurt Rasmussen der i mange år forinden havde beskæftiget sig med produktion, vedligehold og reparation af drejebænke.

Vi har specialiseret os i import, salg og vedligehold af drejebænke og fræsemaskiner samt alle typer værktøj og tilbehør til disse, også med henblik til brug i offshore branchen.

Derudover er vi Skandinavisk distributør af Newall digital måleudstyr.

Reparation af værktøjsmaskiner samt opsæning af maskiner tilbydes af egen servicemontør.

Vi sætter en stor ære i at være førende eksperter indenfor vores felt, og gennem årenes løb har vi specialiseret os i import, salg og vedligehold af drejebænke, fræsemaskiner og alle typer af værktøjer.

Vi tilbyder ligeledes opsætning eller reparation af værktøjsmaskiner af vores egen servicemontør. Du skal altid være velkommen til at kontakte os vedrørende et specifikt behov eller hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med valg af den rette værktøjsmaskine.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

12.08.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste1.0691.243708952
Personaleomkostninger-765-636-763-308
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-696607-55644
Finansielle indtægter18021
Finansielle udgifter-83-53-63-58
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto500000
Finansielle poster netto435-53-61-57
Ordinært resultat-262554-116587
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-262554-116587
Skat af årets resultat-20-14923-131
Årets resultat-282404-93456

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender050000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt050000
Anlægsaktiver i alt050000
Varebeholdninger925925453471
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser508785317932
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender1553952220
Værdipapirer000400
Likvide midler76230
Omsætningsaktiver i alt1.5242.2511.2941.823
Status balance1.5242.7511.2941.823
Selskabskapital400400400400
Overført resultat23617113206
Udbytte05000250
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel636917513856
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt636917513856
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter22237400
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker6735449455
Selskabsskat549900
Varekreditorer312301510
Anden gæld293597317501
Kortfristet gæld i alt8881.834781967
Passiver i alt1.5242.7511.2941.823

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1332
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

A/S Kurt Rasmussen Værktøjsmaskiner Eftf.

CVR-nr 40741704

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 12.08.2019 (PDF)

Periode: 12.08.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

A/S Kurt Rasmussen Værktøjsmaskiner Eftf.

CVR-nr: 40741704

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7045824

Firmaets links

Kreditrapport

A/S Kurt Rasmussen Værktøjsmaskiner Eftf.

CVR-nr: 40741704

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger