Proff
Proff
Annonce
Annonce

A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB

CVR-nr53871011
AdresseØrbækvej 276, 5220 Odense SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.8601.8301.8211.8041.785
Vareforbrug1.0261.710998711567
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8342.5208281.0931.218
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6222.219533709772
Finansielle indtægter00004
Finansielle udgifter-212-301-296-384-450
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00500
Finansielle poster netto-212-301-291-384-445
Ordinært resultat6222.219533709772
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6222.219533709772
Skat af årets resultat-117-489-118-157-171
Årets resultat5051.731415552602

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger25.00025.00022.60022.59522.595
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt25.00025.00022.60022.59522.595
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt25.00025.00022.60022.59522.595
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser157156121132133
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender066000
Værdipapirer00000
Likvide midler6.4614.3236.6215.8785.366
Omsætningsaktiver i alt6.6644.5906.7946.0655.560
Status balance31.66429.59029.39428.65928.154
Selskabskapital613613613613613
Overført resultat14.93915.43414.70414.28913.737
Udbytte1.0001.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel16.55217.04715.31714.90214.350
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt16.55217.04715.31714.90214.350
Udskudt skat00000
Hensættelse2.2382.1971.7091.6971.641
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter7.5797.8188.0528.2838.501
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7.5797.8188.0528.2838.501
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.0435972.5252.4522.358
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter238234231227234
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1705678124
Varekreditorer12608082040
Anden gæld8700696816946
Kortfristet gæld i alt5.2942.5284.3163.7773.662
Passiver i alt31.66429.59029.39428.65928.154

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--0--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB

CVR-nr 53871011

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB

CVR-nr: 53871011

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB

CVR-nr: 53871011

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger