Proff
Proff
Annonce

ARTOGIS A/S

CVR-nr26121418
AdresseEltangvej 61, 6000 Kolding

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.2423.9936.3546.6925.289
Personaleomkostninger-3.753-4.613-5.235-5.342-5.743
Afskrivninger-55-412-819-730-730
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.565-1.032300620-1.185
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-167-68-21-83-180
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto344250250255281
Finansielle poster netto177182229172101
Ordinært resultat-1.388-850528792-1.083
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.388-850528792-1.083
Skat af årets resultat301187-118-174238
Årets resultat-1.087-663410618-845

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver002801.0101.740
Immaterielle anlægsaktiver i alt002801.0101.740
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler056278200
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt056278200
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.1392.0822.0111.9811.978
Finansielle anlægsaktiver i alt2.1392.0822.0111.9811.978
Anlægsaktiver i alt2.1392.6443.0732.9913.718
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1224120908
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.8424.1313.6804.3854.936
Andre tilgodehavender27515611939258
Værdipapirer00000
Likvide midler1584716
Omsætningsaktiver i alt4.2754.3494.0574.4625.255
Status balance6.4146.9927.1307.4538.972
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.1602.2472.8712.1951.312
Udbytte00000
Øvrige reserver0039304569
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.6602.7473.4103.0002.382
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.6602.7473.4103.0002.382
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker029541000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld502485470470184
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt502781880470184
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.6202.420141.6095.104
Selskabsskat0019800
Varekreditorer114239106358225
Anden gæld5188062.5212.0161.078
Kortfristet gæld i alt4.2523.4652.8393.9836.407
Passiver i alt6.4146.9927.1307.4538.972

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte66888
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ARTOGIS A/S

CVR-nr 26121418

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ARTOGIS A/S

CVR-nr: 26121418

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ARTOGIS A/S

CVR-nr: 26121418

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger