Proff
Proff
Annonce

ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S

CVR-nr54399219
AdresseNybrovej 75, 2820 Gentofte

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--619.707--
Vareforbrug673.691633.220395.004314.512585.118
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste926.991752.254360.855255.501757.793
Personaleomkostninger-374.038-343.744-233.755-237.694-306.219
Afskrivninger-99.639-95.025-78.769-79.808-78.867
Kapacitetsomkostninger-3-2.992000
Primært resultat453.311310.49348.331-62.001372.707
Finansielle indtægter39.0786.5866.2883.0096.090
Finansielle udgifter-102.167-55.707-39.965-38.277-54.972
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00003.090
Finansielle poster netto-63.089-49.121-33.677-35.268-45.792
Ordinært resultat390.222261.37214.654-97.269326.915
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat390.222261.37214.654-97.269326.915
Skat af årets resultat-88.023-57.577-1.70821.349-71.961
Årets resultat302.199203.79512.946-75.920254.954

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7.6808.7409.80010.86011.920
Immaterielle anlægsaktiver i alt7.6808.7409.80010.86011.920
Grunde og bygninger8.507.7748.000.1557.575.2426.397.8825.667.922
Andre anlæg og driftsmidler168.928174.224200.953176.482210.119
Øvrige materielle anlægsaktiver7.7011.3540456.523636.437
Materielle anlægsaktiver i alt8.684.4038.175.7337.776.1957.030.8876.514.478
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver427392389386378
Finansielle anlægsaktiver i alt427392389386378
Anlægsaktiver i alt8.692.5108.184.8657.786.3847.042.1336.526.776
Varebeholdninger3.1152.9541.8901.0932.266
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser38.98631.25523.7515.87451.551
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.588101.229000
Andre tilgodehavender1.4751.8877.43375.7988.790
Værdipapirer510.151182.764282.099156.350342.670
Likvide midler134.854331.19018.27212.23072.711
Omsætningsaktiver i alt719.598673.498374.421262.234489.280
Status balance9.412.1088.858.3638.160.8057.304.3677.016.056
Selskabskapital30.00030.00030.00030.00030.000
Overført resultat1.540.2731.325.7881.283.8051.258.4371.324.331
Udbytte110.000180.000000
Øvrige reserver1.987.2532.009.5391.701.5481.261.4791.031.592
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.667.5263.545.3273.015.3532.549.9162.385.923
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.667.5263.545.3273.015.3532.549.9162.385.923
Udskudt skat00000
Hensættelse1.078.6361.013.196872.674743.331697.012
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter4.338.2353.988.4303.753.8773.552.8833.656.439
Langfristet gæld til banker00269.269212.0800
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.349.1843.998.9234.033.3623.764.9633.656.439
Kortfristet gæld til nærtstående parter001457262.628
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000112.255
Kortfristet gæld til banker069000
Selskabsskat1.1949.054000
Varekreditorer149.254118.33986.27384.621101.187
Anden gæld129.306128.267152.99852.64660.612
Kortfristet gæld i alt316.762300.917239.416246.157276.682
Passiver i alt9.412.1088.858.3638.160.8057.304.3677.016.056

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte673641474523627
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S

CVR-nr 54399219

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S

CVR-nr: 54399219

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S

CVR-nr: 54399219

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger