Proff
Proff
Annonce

Aros Ejendomsservice ApS

CVR-nr37000841CVRP-nr1020655697
AdresseRegnbuen 46, 8400 Ebeltoft

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.6352.3142.1462.3692.204
Personaleomkostninger-2.247-2.018-2.466-2.182-2.159
Afskrivninger-25-69-60-60-59
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat364227-380128-14
Finansielle indtægter170003
Finansielle udgifter-20-67-104-83-11
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3-67-104-83-9
Ordinært resultat360160-48445-22
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat360160-48445-22
Skat af årets resultat-71-54100-18-1
Årets resultat289107-38326-24

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1322324146
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1322324146
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler725350101151
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt725350101151
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4119666
Finansielle anlægsaktiver i alt4119666
Anlægsaktiver i alt1269589148203
Varebeholdninger18016520000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5905779011.037925
Tilgodehavender hos nærtstående parter140000
Andre tilgodehavender132429600
Værdipapirer00000
Likvide midler14375809227
Omsætningsaktiver i alt1.1119201.2771.3701.083
Status balance1.2371.0151.3661.4711.234
Selskabskapital5050505050
Overført resultat130-159-26611891
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel180-109-216168141
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt180-109-216168141
Udskudt skat00000
Hensættelse--049
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker06952690
Langfristet gæld til nærtstående parter340000
Anden langfristet gæld1091051011018
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1421741531708
Kortfristet gæld til nærtstående parter010011984111
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0095950
Selskabsskat0002316
Varekreditorer256208179448347
Anden gæld6596411.035479601
Kortfristet gæld i alt9149491.4281.1291.076
Passiver i alt1.2371.0151.3661.4711.234

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte65666
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Aros Ejendomsservice ApS

CVR-nr 37000841

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Aros Ejendomsservice ApS

CVR-nr: 37000841

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Aros Ejendomsservice ApS

CVR-nr: 37000841

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger