Proff
Proff
Annonce
Annonce

Arborethusene A/S

CVR-nr38619330
AdresseArboretvej 2, 2970 Hørsholm

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.2771.1621.0681.045531
Vareforbrug684576514518461
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste59358655452870
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-343-324-319-296-87
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat250261236232-17
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-12-7-3-2-9
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-12-7-3-2-9
Ordinært resultat237254233230-25
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat237254233230-25
Skat af årets resultat-52-56-51-513
Årets resultat185198182179-23

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger23.14723.38823.63023.87224.105
Andre anlæg og driftsmidler490498549538583
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt23.63723.88724.17924.40924.688
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt23.63723.88724.17924.40924.688
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.3961.0322811316
Værdipapirer00000
Likvide midler8597031.2097010
Omsætningsaktiver i alt2.2551.7361.238727320
Status balance25.89225.62225.41725.13625.009
Selskabskapital750750750750750
Overført resultat24.81524.63024.43224.25024.071
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel25.56525.38025.18225.00024.821
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt25.56525.38025.18225.00024.821
Udskudt skat00000
Hensættelse020394-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00007
Selskabsskat168911700
Varekreditorer62675376180
Anden gæld9664127560
Kortfristet gæld i alt326222196132187
Passiver i alt25.89225.62225.41725.13625.009

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Arborethusene A/S

CVR-nr 38619330

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Arborethusene A/S

CVR-nr: 38619330

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Arborethusene A/S

CVR-nr: 38619330

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger