Proff
Proff
Annonce

ApS Korsør Glarmesterforretning

CVR-nr21368482CVRP-nr1004889213
AdresseHalsskovvej 46, 4220 Korsør

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.5061.6721.4938421.143
Personaleomkostninger-1.356-1.168-1.108-944-1.021
Afskrivninger-85-61-141-77-81
Kapacitetsomkostninger0-20000
Primært resultat65423244-17942
Finansielle indtægter20100
Finansielle udgifter-3-8-12-23-27
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2-8-11-23-27
Ordinært resultat63415232-20115
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat63415232-20115
Skat af årets resultat-21-94-37206
Årets resultat42321195-18121

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.2280000
Andre anlæg og driftsmidler24931092209266
Øvrige materielle anlægsaktiver01.2521.2771.3011.325
Materielle anlægsaktiver i alt1.4771.5621.3691.5101.590
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.4771.5621.3691.5101.590
Varebeholdninger200188132144470
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser340257282625338
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0001817
Værdipapirer00000
Likvide midler984816793836887
Omsætningsaktiver i alt1.5801.2981.2451.6611.749
Status balance3.0572.8602.6143.1713.339
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.3662.3432.0221.8272.008
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.4912.4682.1471.9522.133
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.4912.4682.1471.9522.133
Udskudt skat00000
Hensættelse30-0121
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000489520
Langfristet gæld til banker92005075
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld13591127154157
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt22791127694752
Kortfristet gæld til nærtstående parter1003232
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat01302700
Varekreditorer088196196
Anden gæld308163304296204
Kortfristet gæld i alt309301339524432
Passiver i alt3.0572.8602.6143.1713.339

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte444--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ApS Korsør Glarmesterforretning

CVR-nr 21368482

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

ApS Korsør Glarmesterforretning

CVR-nr: 21368482

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ApS Korsør Glarmesterforretning

CVR-nr: 21368482

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger