Proff
Proff
Annonce

Appudvikleren ApS

CVR-nr36957166
AdresseUllerupdalvej 229 1 th, 7000 Fredericia

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----526
Vareforbrug0000400
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste565850--125
Personaleomkostninger-829-987-32400
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger0013900
Primært resultat-264-138463-22125
Finansielle indtægter10000
Finansielle udgifter-1-8000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1-8000
Ordinært resultat-265-146463-22125
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-265-146463-22125
Skat af årets resultat-990000
Årets resultat-364-146463-22125

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1509320
Værdipapirer00000
Likvide midler23662254136117
Omsætningsaktiver i alt25062263438117
Status balance25062263438117
Selskabskapital5050125125125
Overført resultat-18421509-43-21
Udbytte00000
Øvrige reserver750000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10747163482104
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10747163482104
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000-440
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000-440
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1313000
Anden gæld1311380013
Kortfristet gæld i alt1431510013
Passiver i alt25062263438117

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte42---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Appudvikleren ApS

CVR-nr 36957166

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Appudvikleren ApS

CVR-nr: 36957166

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Appudvikleren ApS

CVR-nr: 36957166

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger