Proff
Proff
Annonce

APKB Holding ApS

CVR-nr42019933
AdresseNordre Strandvej 216, 3140 Ålsgårde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

10.12.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug436
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste---
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-4-3-6
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto000
Ordinært resultat-4-3-7
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-4-3-7
Skat af årets resultat000
Årets resultat-4-3-7

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele1345050
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt1345050
Anlægsaktiver i alt1345050
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender000
Værdipapirer000
Likvide midler954346
Omsætningsaktiver i alt954346
Status balance2299396
Selskabskapital404040
Overført resultat46-9-7
Udbytte000
Øvrige reserver06060
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel869193
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt869193
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer333
Anden gæld14000
Kortfristet gæld i alt14333
Passiver i alt2299396

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

APKB Holding ApS

CVR-nr 42019933

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 10.12.2020 (PDF)

Periode: 10.12.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

APKB Holding ApS

CVR-nr: 42019933

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

APKB Holding ApS

CVR-nr: 42019933

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger