Proff
Proff
Annonce

AOW Invest ApS

CVR-nr40206396
AdresseKjærgaardsvej 4, 7755 Bedsted Thy

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00005
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-5-5-5-5-
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-5-5-5-5-5
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-12-17-22-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto666891332404349
Finansielle poster netto665879316382341
Ordinært resultat660874311377336
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat660874311377336
Skat af årets resultat00000
Årets resultat660874311377336

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele2.9163.1502.5592.6022.947
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.9163.1502.5592.6022.947
Anlægsaktiver i alt2.9163.1502.5592.6022.947
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler161151050
Omsætningsaktiver i alt161151050
Status balance3.0773.1652.5692.6072.947
Selskabskapital5050505050
Overført resultat2.6891.8531.5451.234551
Udbytte5957000
Øvrige reserver27450800305
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.0722.4691.5951.284907
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.0722.4691.5951.284907
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer55555
Anden gæld06919691.3182.036
Kortfristet gæld i alt56969741.3232.041
Passiver i alt3.0773.1652.5692.6072.947

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AOW Invest ApS

CVR-nr 40206396

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AOW Invest ApS

CVR-nr: 40206396

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AOW Invest ApS

CVR-nr: 40206396

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger