Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under konkurs

Anpartsselskabet af 09.04.2019

CVR-nr40435476
AdresseKrøyer Kielbergs Vej 24, 8660 Skanderborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

09.04.2019

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste2.4683.87585
Personaleomkostninger-2.326-2.2250
Afskrivninger-119-320
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat231.61885
Finansielle indtægter2660
Finansielle udgifter-23-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto4-40
Ordinært resultat271.61485
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat271.61485
Skat af årets resultat-12-358-19
Årets resultat151.25666

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger1992520
Andre anlæg og driftsmidler2402190
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt4394700
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt4394700
Varebeholdninger10200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.8941.4810
Tilgodehavender hos nærtstående parter4600
Andre tilgodehavender2332060
Værdipapirer000
Likvide midler1.0781.483157
Omsætningsaktiver i alt6.5973.366157
Status balance7.0363.837157
Selskabskapital505050
Overført resultat1.3371.32266
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.3871.372116
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt1.3871.372116
Udskudt skat000
Hensættelse4484-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer5.0391.4521
Anden gæld56692840
Kortfristet gæld i alt5.6052.38041
Passiver i alt7.0363.837157

ANDET

2021-122020-122019-12
Antal ansatte43-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Anpartsselskabet af 09.04.2019

CVR-nr 40435476

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 09.04.2019 (PDF)

Periode: 09.04.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Anpartsselskabet af 09.04.2019

CVR-nr: 40435476

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Anpartsselskabet af 09.04.2019

CVR-nr: 40435476

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger