Proff
Proff
Annonce
Annonce

ANN HELENE NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr34218897
AdresseNørregade 5, 5800 Nyborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-6-6-6-6-5
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6-6-6-6-5
Finansielle indtægter687777
Finansielle udgifter-10000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto250-75153-62-28
Finansielle poster netto318-68159-56-22
Ordinært resultat312-74154-61-34
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat312-74154-61-34
Skat af årets resultat-140000
Årets resultat298-74153-62-34

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele2.8122.5622.6372.4842.546
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.8122.5622.6372.4842.546
Anlægsaktiver i alt2.8122.5622.6372.4842.546
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.7902.7262.7242.7252.732
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler12345
Omsætningsaktiver i alt2.7902.7282.7272.7292.737
Status balance5.6025.2905.3645.2135.284
Selskabskapital8080808080
Overført resultat5.4815.1835.2575.1035.175
Udbytte0001010
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.5615.2635.3375.1935.265
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.5615.2635.3375.1935.265
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter232222150
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat140000
Varekreditorer00000
Anden gæld555519
Kortfristet gæld i alt4127271919
Passiver i alt5.6025.2905.3645.2135.284

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte0---0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ANN HELENE NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr 34218897

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

ANN HELENE NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 34218897

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ANN HELENE NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 34218897

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger