Proff
Proff
Annonce
Annonce

ANJOAN ApS

CVR-nr31156785
AdresseGentoftegade 104 1, 2820 Gentofte

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug0000234
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-116-6234-93-234
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-152-116-116-1160
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-268-178-82-209-234
Finansielle indtægter171698230209
Finansielle udgifter-60-38-40-35-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.5642.1839972.862-1.004
Finansielle poster netto2.5202.1621.0553.057-796
Ordinært resultat-1.8341.984912.848-1.030
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.8341.984912.848-1.030
Skat af årets resultat-18-462-152-252-237
Årets resultat-1.8521.522-612.596-1.267

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.6585.6145.5685.6840
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.6585.6145.5685.6840
Kapitalandele11.39711.39711.2736.4926.492
Langfristede tilgodehavender3883873715.0774.923
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt11.78411.78411.64411.56811.414
Anlægsaktiver i alt17.44317.39817.21217.25211.414
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender11448142471432
Værdipapirer8.71211.0199.44713.23714.122
Likvide midler81922.094258552
Omsætningsaktiver i alt8.83411.25911.68313.96615.686
Status balance26.27728.65728.89531.21827.100
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat20.50422.41122.88924.94924.353
Udbytte552.0002.0002.0001.200
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.05924.91125.38927.44926.053
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.05924.91125.38927.44926.053
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.1013.1473.2283.3350
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.1013.1473.2283.3350
Kortfristet gæld til nærtstående parter000621.007
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter74106106870
Kortfristet gæld til banker2.0160000
Selskabsskat04641432540
Varekreditorer00000
Anden gæld2830303140
Kortfristet gæld i alt2.1175992784341.047
Passiver i alt26.27728.65728.89531.21827.100

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ANJOAN ApS

CVR-nr 31156785

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ANJOAN ApS

CVR-nr: 31156785

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ANJOAN ApS

CVR-nr: 31156785

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger