Proff
Proff
Annonce
Annonce

AniCura Køge Dyrehospital ApS

CVR-nr32662986
AdresseØlbycenter 12, 4600 Køge

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122021-052020-052019-05
Startdato

01.01.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.9966.33412.12411.4998.147
Personaleomkostninger-12.211-5.783-10.272-9.084-6.930
Afskrivninger-432-217-367-297-206
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6473331.4852.1181.011
Finansielle indtægter17032621
Finansielle udgifter-16-17-73-45-22
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1-17-70-19-1
Ordinært resultat-6463161.4152.0981.009
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6463161.4152.0981.009
Skat af årets resultat150-62-316-466-224
Årets resultat-4962541.0991.632786

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1181404071104
Andre anlæg og driftsmidler1.7191.7561.3921.412752
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.8371.8961.4331.483856
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver363350350336336
Finansielle anlægsaktiver i alt363350350336336
Anlægsaktiver i alt2.2012.2461.7821.8191.192
Varebeholdninger490415638497511
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2133617171.327369
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.671000499
Andre tilgodehavender12040437600
Værdipapirer00000
Likvide midler664.1112.0172.4811.632
Omsætningsaktiver i alt2.5595.3713.8164.3103.011
Status balance4.7607.6175.5986.1294.203
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.7313.2272.9721.8731.241
Udbytte0001.0001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.8563.3523.0972.9982.366
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.8563.3523.0972.9982.366
Udskudt skat00000
Hensættelse-0665931
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.3650638209
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat8547631900
Varekreditorer303728494524427
Anden gæld1.5161.6961.6211.9091.170
Kortfristet gæld i alt1.9044.2652.4343.0721.806
Passiver i alt4.7607.6175.5986.1294.203

ANDET

2022-122021-122021-052020-052019-05
Antal ansatte191713139
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AniCura Køge Dyrehospital ApS

CVR-nr 32662986

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

AniCura Køge Dyrehospital ApS

CVR-nr: 32662986

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AniCura Køge Dyrehospital ApS

CVR-nr: 32662986

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger