Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under tvangsopløsning

ANICO HOLDING ApS

CVR-nr29794618
AdresseC. E. Christiansens Vej 2, 4930 Maribo

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-4215820-713
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-11-8-7-7-7
Kapacitetsomkostninger-2720000
Primært resultat-32415013-146
Finansielle indtægter76174373419
Finansielle udgifter-381-83-20-34-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0600176224170
Finansielle poster netto-3741.134594225189
Ordinært resultat-6981.284607211195
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6981.284607211195
Skat af årets resultat151-130-950-7
Årets resultat-5471.154512211188

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver512134000
Immaterielle anlægsaktiver i alt512134000
Grunde og bygninger859819827815822
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt859819827815822
Kapitalandele0432243391347
Langfristede tilgodehavender000108108
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt0432243499455
Anlægsaktiver i alt1.3711.3851.0701.3141.277
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender168000125
Værdipapirer4590172190109
Likvide midler5561.8101.058299197
Omsætningsaktiver i alt1.1831.8101.230489431
Status balance2.5543.1952.2991.8041.708
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.2302.8951.8791.4161.360
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver0085149105
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.4733.1342.2021.8011.698
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.4733.1342.2021.8011.698
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker140000
Selskabsskat0549407
Varekreditorer66000
Anden gæld620333
Kortfristet gæld i alt816097310
Passiver i alt2.5543.1952.2991.8041.708

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ANICO HOLDING ApS

CVR-nr 29794618

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ANICO HOLDING ApS

CVR-nr: 29794618

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ANICO HOLDING ApS

CVR-nr: 29794618

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger