Proff
Proff
Annonce

ANI Holding A/S

CVR-nr56039910
AdresseDali Alle 1, 9610 Nørager

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----0
Vareforbrug05209150151
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-202-520-91915-151
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-202-520-91915-151
Finansielle indtægter58200208382
Finansielle udgifter-629-457-604-90
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto34.38797.17975.03217.50420.217
Finansielle poster netto34.34096.72274.42817.70320.599
Ordinært resultat34.13896.20274.33718.61820.448
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat34.13896.20274.33718.61820.448
Skat af årets resultat16116153-245-51
Årets resultat34.15496.31874.49018.37320.397

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele120.796132.030167.987128.654116.385
Langfristede tilgodehavender000048.192
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt120.796132.030167.987128.654164.577
Anlægsaktiver i alt120.796132.030167.987128.654164.577
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter20.71320.000000
Andre tilgodehavender02698100
Værdipapirer00000
Likvide midler263003490
Omsætningsaktiver i alt20.97620.269813490
Status balance141.772152.299168.068129.003164.577
Selskabskapital37.62537.62537.62537.62537.625
Overført resultat66.23752.47152.94075.19793.112
Udbytte25.00000025.000
Øvrige reserver12.86024.0955.4445.9450
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel141.722114.19196.009118.767155.737
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt141.722114.19196.009118.767155.737
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter037.29071.8259.3620
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0320186068
Selskabsskat0008555.574
Varekreditorer00000
Anden gæld5049848193.198
Kortfristet gæld i alt5038.10872.05910.2368.840
Passiver i alt141.772152.299168.068129.003164.577

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte----0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ANI Holding A/S

CVR-nr 56039910

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

ANI Holding A/S

CVR-nr: 56039910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ANI Holding A/S

CVR-nr: 56039910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger