Proff
Proff
Annonce
Annonce

Anders Knattrup Jensen Holding ApS

CVR-nr37877506
AdresseKildebjerg Bakkevej 3, 8680 Ry

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-10-3-3-3-6
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-10-3-3-3-6
Finansielle indtægter53300
Finansielle udgifter-5-3-2-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-39721-28310071
Finansielle poster netto-39721-2829771
Ordinært resultat-40718-2849465
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-40718-2849465
Skat af årets resultat00011
Årets resultat-40718-2849566

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele000309209
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt000309209
Anlægsaktiver i alt000309209
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000190
Andre tilgodehavender162411051
Værdipapirer00000
Likvide midler14553637
Omsætningsaktiver i alt3029165587
Status balance302916364297
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-514-107-12500
Udbytte00000
Øvrige reserver000270175
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-464-57-75320225
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-464-57-75320225
Udskudt skat00000
Hensættelse401----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0011049
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000180
Varekreditorer33333
Anden gæld9084772420
Kortfristet gæld i alt9386914572
Passiver i alt302916364297

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000

Hent gratis årsrapporter

Anders Knattrup Jensen Holding ApS

CVR-nr 37877506

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Anders Knattrup Jensen Holding ApS

CVR-nr: 37877506

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Anders Knattrup Jensen Holding ApS

CVR-nr: 37877506

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger