Proff
Proff
Annonce

AMBU A/S

CVR-nr63644919
AdresseBaltorpbakken 13, 2750 Ballerup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning3.317.0003.387.0002.646.0002.355.0002.004.000
Vareforbrug2.319.0002.363.0001.885.0001.630.0001.019.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste998.0001.024.000761.000725.000985.000
Personaleomkostninger-374.000-314.0000-257.000-181.000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-574.000-796.0000-395.000-255.000
Primært resultat50.000-86.000-54.00073.000549.000
Finansielle indtægter43.000148.000533.000122.000160.000
Finansielle udgifter-93.000-29.000-511.000-104.000-39.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-50.000119.00022.00018.000121.000
Ordinært resultat033.000-32.00091.000498.000
Ekstraordinære poster0000-172.000
Resultat før skat033.000-32.00091.000498.000
Skat af årets resultat18.00026.00054.000-6.000-96.000
Årets resultat18.00059.00022.00085.000400.000

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill147.000147.000147.000147.000147.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.032.0001.919.0001.707.0001.399.0001.169.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.179.0002.066.0001.854.0001.546.0001.316.000
Grunde og bygninger000166.0000
Andre anlæg og driftsmidler17.000197.000000
Øvrige materielle anlægsaktiver114.000000148.000
Materielle anlægsaktiver i alt131.000197.000195.000166.000148.000
Kapitalandele2.094.0002.094.0002.102.0002.286.0002.281.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver48.0004.000000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.142.0002.098.0002.102.0002.286.0002.281.000
Anlægsaktiver i alt4.452.0004.361.0004.151.0003.998.0003.745.000
Varebeholdninger239.000282.000176.000140.000111.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser122.000137.000158.00099.000111.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter302.000529.000172.000726.000680.000
Andre tilgodehavender16.00017.0005.00012.00010.000
Værdipapirer11.00011.000000
Likvide midler85.000127.00018.00068.00087.000
Omsætningsaktiver i alt808.0001.142.000569.0001.067.0001.015.000
Status balance5.260.0005.503.0004.720.0005.065.0004.760.000
Selskabskapital135.000129.000129.000126.000126.000
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver4.426.0003.284.00001.970.0001.872.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.561.0003.413.0003.413.0002.096.0001.998.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.561.0003.413.0003.413.0002.096.0001.998.000
Udskudt skat00085.000104.000
Hensættelse7.00023.000-41.00042.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker01.345.00001.348.0001.152.000
Langfristet gæld til nærtstående parter11.00023.0000534.0006.091.000
Anden langfristet gæld87.000000108.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt98.0001.368.000730.0001.999.0002.011.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter368.000330.0000398.000195.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker012.00006.0004.000
Selskabsskat00004.000
Varekreditorer95.000230.00097.00088.00068.000
Anden gæld131.000127.000126.000478.000475.000
Kortfristet gæld i alt594.000699.000577.000970.000751.000
Passiver i alt5.260.0005.503.0004.720.0005.065.0004.760.000

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte475569-0237
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AMBU A/S

CVR-nr 63644919

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

AMBU A/S

CVR-nr: 63644919

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AMBU A/S

CVR-nr: 63644919

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger